Organisaties

Hanzehogeschool Groningen (Shirley D'haeze):

Contactgegevens:
Algemeen adres
Voor alle algemene vragen kunt u ons bereiken op
Hanzehogeschool Groningen
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen
tel. (050) 595 55 55
fax. (050) 571 06 34
e-mail: ln.eznah.gro|ofni#ln.eznah.gro|ofni

Algemene werking:
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het Noorden. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Op de Hanzehogeschool leer je over de grenzen van je eigen vakgebied en omgeving kijken. Hoofdthema's zijn: energie, healthy ageing en ondernemerschap, daarnaast ligt de focus op honours- en kunstonderwijs.

Doelgroep:
Mensen die willen gaan studeren in Hanzehogeschool Groningen.
Daarnaast kunnen ook mbo'ers, vwo'ers, decanen, VO & MBO, ouders, professionals en alumni informatie vinden onder de knop studiekeuze.

OOGz (Shirley D'haeze):

Contactgegevens:

Patiëntenfederatie Nederland
Orteliuslaan 871 - 1e verdieping
3528 BE Utrecht

Postbus 1539
3500 BM Utrecht

030 297 03 03
kvk nr. 40482340

Hoe is deze organisatie bereikbaar?
Nationale Zorgnummer
Voor vragen en klachten over de zorg is er
het Nationale Zorgnummer.
Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail

Niet-reanimerenpenning
Voor vragen en klachten over
de niet-reanimerenpenning is er
een speciaal contactformulier

Algemene werking:

Bij Bemoeizorg probeert een hulpverlener iemand over te halen om toch zorg te accepteren.Deze hulp wordt meestal uitgevoerd door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Bemoeizorg is ook een taak voor gemeenten in het kader van de Wmo. U kunt vaak bij het wijkteam terecht met vragen. Er zijn ook gemeentes die een speciaal meldpunt Bemoeizorg of Advies- en Meldpunt OGGz hebben.
Na een melding legt het bemoeizorgteam contact, probeert vertrouwen te winnen en een relatie op te bouwen. Als er een vertrouwensbasis is, wordt gezocht naar passende hulpverlening. Het doel is om de gezondheid van kwetsbare mensen te verbeteren zodat ze een stabiel leven kunnen leiden in de maatschappij.
Heeft iemand kortgeleden nog zorg ontvangen vanuit de ggz-instelling? Dan is het de verantwoording van deze instelling om pogingen te ondernemen om met de persoon in contact te komen dan wel om over te dragen aan bemoeizorg
Een bemoeizorgteam werkt intensief samen met ggz-organisaties, maatschappelijke opvang, woningbouwcorporaties, huisartsen, GGD en politie.

Doelgroep:
Mensen met die te maken krijgen met verschillende problemen: financieel, verwaarlozing en sociaal isolement.

OCMW (Erin)

Contactgegevens:
Schaapdries 2, 3600 Genk
eb.knegwmco|ofni#eb.knegwmco|ofni
089 57 32 00
http://www/owmwgenk.be

Doelgroep:
Individuele hulpvragers en de ouderen, de hulpvragers die niet of onvoldoende uit eigen kracht kunnen aansluiten bij of deelnemen aan het maatschappelijke leven.

** Algemene werking:**
Een openbaar centrum voor algemeen welzijn, ze werken binnen een wettelijk kader.
Ze bieden bescherming aan de mensen die de middelen niet hebben om een leven te kunnen leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid.

OCMW (Kimberly)

Contactgegevens:
Budastraat 27,
8500 Kortrijk
056 24 48 00
e-mail: https://www.desocialekaart.be/ocmw-kortrijk-521381

Doelgroep:
mensen met mindere welzijnskansen, senioren

Werkwijze:
OCMW organiseert hulp- dienst- en zorgverlening voor iedereen die in Kortrijk woont. Ze streven ernaar om te communiceren en samen te werken met de hulpvrager zonder onderscheid op basis van religie, overtuiging, nationaliteit, herkomst, geslacht of huidskleur.

__ Reinaerde (Yara)__

Contactgegevens:
Europalaan 310
3526 KS, Utrecht
tel. 030 22 99 922
e-mail: ln.edreanier|ofni#ln.edreanier|ofni

Doelgroep:
Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking

Werkwijze:
Men doet aan dienstverlening die vertrekt vanuit de kracht van elke persoon afzonderlijk. Dit kan tijdelijk als ook langdurig.

Universiteit Utrecht (Yara Lemey)

Contactgegevens:
Heidelberglaan 8
3584 CS, Utrecht
tel. 030 253 35 50

Doelgroep:
Mensen (vooral jongeren) met een secundair diploma.

Zonnehuizen Intermetzo (Yara Lemey)

Contactgegevens:
Industrieweg 50
6541 TW, Nijmegen
tel. 088 547 70 00
e-mail: ln.oztemretni|ofni#ln.oztemretni|ofni

Doelgroep:
Kinderen en jongeren met complexe problemen kunnen bij hen terecht.

Werkwijze:
Men speelt in op de individuele behoeften en mogelijkheden. Dit kunnen ze doen a.d.h.v. intensieve behandeling, wonen, onderwijs en arbeidstoeleiding.

Trimbos-instituut (Alyssa Dondeyne)

Contactgegevens:
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
ln.sobmirt|ofni#ln.sobmirt|ofni
Tel 030-2971100
Fax 030-2971111

Algemene werking:
Geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis.
Er zijn 5 kernthema’s: alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen.
Elk thema wordt uitgewerkt in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.

Doelgroep:
Iedereen, zowel jongeren als volwassenen.

VZW Oranjehuis (Luna Debosschere) (Yara Lemey)

Contactgegevens:
Phone: 056 35 88 76
Fax: Fax 056 35 63 59

Algemene werking:
Met jongeren en hun leefomgeving streven ze er naar blijvende positieve veranderingen te brengen in situaties die als een probleem ervaren worden thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd of in de buurt.

Doelgroep:
Jongeren

Kliniek Sint-Jozef (Luna Debosschere)

Contactgegevens:
Boterstraat 6
8740 Pittem
Telefoon 051/46 70 41
Fax 051/46 70 46
E-mail: eb.pjs|ofni#eb.pjs|ofni

Algemene werking:
Ze zorgen voor herstelgerichte zorg en therapie op de afdeling psychiatrie

Doelgroep:
Iedereen, zowel jongeren als volwassenen

Steunpunt Mens en Samenleving – Herstelgericht Aanbod (Luna Debosschere)

Contact:
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
Diksmuidelaan 36A, 2600 Berchem
+32 488 77 88 99
Mail: eb.wzvmas|ofni#eb.wzvmas|ofni

Algemene werking:
Ze brengen via vorming de slachtofferdimensie binnen in de leefwereld van daders

Doelgroep:
Slachtoffers

Ligand (Jorre)

De site is gemakkelijk opgesteld en is vlot te lezen. Het is onderverdeeld in verschillende onderdelen zoals: Wie is Ligand? Wat doen we? Opleidingen. Blog. Shop. Contact.

Het is een organisatie gemaakt voor jongeren. Ze willen vooral een samenleving creëren waar iedereen zich goed in voelt en waar de jongeren een deel uitmaken van het geheel. Ze geven ook opleidingen om zelf aan de slag te gaan.

De site bevat ook informatie over de opleidingen die ze bieden maar ze hebben geen extra documenten staan

Adres: LIGAND Moorseelsestraat 146 8501 Kortrijk
Contactgegevens
Vorming / coaching / ontwikkeling:
0491 56 98 86
Stijn Deprez
eb.dnagil|zerped.njits#eb.dnagil|zerped.njits
Contactgegevens
Onderwijspraktijk: naft (naadloze flexibele trajecten)
0491 15 23 11
Lieve Windels
eb.dnagil|sledniw.eveil#eb.dnagil|sledniw.eveil
De site bevat ook informatie over de opleidingen die ze bieden maar ze hebben geen extra documenten staan

vzw 't Lampeke (Niels Deraedt)
Contact:
Riddersstraat 147 - 3000 Leuven
016/23.80.19 - eb.ekepmal|ofni#eb.ekepmal|ofni
Algemene werking:
Pakt kansarmoede aan en helpt het te doorbreken. Het helpt de mensen opweg.
Doelgroep:
Mensen die in armoede leven.

vzw 't Pasrel (Niels Deraedt)
Contact:
Emile Zolalaan 50, 1030 Schaarbeek
tel 02 215 51 77
fax 02 242 43 70
eb.lersapt|keebraahcs#eb.lersapt|keebraahcs
Algemene werking:
Ze willen een bruggetje aanbieden aan ouders en gezinnen in moeilijkheden, een bruggetje naar verdere en meer gerichte hulpverlening
Doelgroep:
Iedereen

ado-icarus (Niels Deraedt)
Contact:
Kempische Steenweg 293 bus 8
3500 HASSELT (Corda Campus)
tel: 011/85 84 85
fax: 011/32 22 96
e-mail: eb.suraci-oda|ofni#eb.suraci-oda|ofni
Algemene werking:
Ondersteunen mensen met een beperking.
Doelgroep:
Mensen met een beperking.