Jouw tekst met bronvermelding

1. Jouw tekst met bronvermelding

Hallo iedereen, in stap 2 heb je een tekst moeten zoeken. Dit mag niet dezelfde zijn van iedereen ! Dus zet hieronder de titel van je tekst en zet je bronvermelding erbij! (zie mijn voorbeeld)

1. Erin:
Tekst: Hoofdstuk: Vijf pijlers van een empowerende hulpverlening (boek bind-kracht in armoede)
Bron: Driessens, K. & VanRegenmortel, T. & Vansevenant, K. & VanPoucke, C. (2012) Bind-Kracht in armoede. Hoofdstuk Vijf pijlers van een empowerende hulpverlening. Vierde druk. Leuven: LannooCampus.

2. Shirley:
Bron: Jong, G. de en Schout, G. (2012). Eigen Kracht-conferenties voor groepen in de openbare geestelijke gezondheidszorg. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21(3), pp.44–62.

3.Kimberly
__Bron: __Driessens,K & VanRegenmortel,T. & Van Poucke, C.(2012): Bind-kracht in armoede:
krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Hoofdstuk 7:een krachtgerichte basishouding. (p 115-132) Vierde druk. Leuven: LannooCampus.

4. Hanne
Bron:Vignero, G. (2017).Hoofdstuk 2: Ontwarring van de draad: handleiding bij de methode. In G., Vignero, Ontwarring en ordening van de daad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. (pp. 67-81) Antwerpen: Garant.

5. Luna
Bron: Ferwerda Henk, Ilse van Leiden (2012). Hoofdstuk 3: Het bemiddelingsaanbod. In H., Ferwerda en I., van Leiden, De schade hersteld? Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen. Arnhem: Bureau Beke

6. Alyssa
Bron: Korrelboom, K. (2015). Herstelondersteunende zorg binnen de curatieve ggz? Een klinische beschouwing van waarom ik het niet zou doen. Directieve therapie, 35 (3), pp. 224-235. Geraadpleegd via http://www.directievetherapie.nl/downloads/DT-35-3-5.pdf

7. Yara
Bron: Jansen, K. (2014). Dat maak ik zelf wel uit! Zeggenschap en autonomie in de residentiële gehandicaptensector. Journal of Social Intervention, 23, 60-73.

8. Niels
Bron: Driesens, K. & Melis, B. (2012). Een vergelijking tussen methoden van krachtgericht werken, ingezet in de integrale jeugdhulp. Hoofstuk 2: Theoretisch kader voor krachtgericht werken binnen de jeugdhulp. Antwerpen: Karel de grote hogeschool (pagina 6 tot 13)

9. Jorre
Bron: Thienpont (2014) Sociaal werk verbindt, Hoofdstuk 1: De verbindende kracht van sociaal werk, p. 1 - 11, Eerste druk, Gent: Academia Press