Alyssa

Ik ben Alyssa Dondeyne - 18 jaar - en studeer Orthopedagogie aan Hogeschool VIVES Kortrijk.

Vooraleer ik deze opdracht kreeg, wist ik nog niks over het onderwerp 'Herstelgericht - en verbindend werken'.

Als toekomstig opvoeder-begeleider lijkt het mij zeer belangrijk en interessant om hier wat meer over bij te leren.

1BaO-Dondeyne-Alyssa-IV-SADAN