Welkom

Welkom op onze Wikidot!

Ons thema is -Herstelgericht en verbindend werken-

We zijn geïnteresseerd in dit thema omdat we later, als gespecialiseerd opvoeder-begeleider, zeker in contact zullen komen met organisaties die krachtgericht te werk gaan. Doordat de herstelgerichte visie steeds meer belang krijgt in de samenleving en in de werking van de zorgsector, is het zeer nuttig en leerrijk om ons in dit thema te verdiepen.

We hebben ons accent gelegd op een brede visie. Daarom hebben we ons niet gefocust op één bepaalde doelgroep, maar zijn we dus ruim te werk gegaan.

Bij het tabblad 'Onze groep' kan u zien wie lid is van onze werkgroep, hier staan korte inleidingen bij vermeld. Onder het tabblad 'Basisteksten' vindt u de verschillende teksten waaruit elk groepslid is gestart. Vervolgens kan u bij 'SADAN opdracht' het volledige onderzoeksdocument per lid bekijken. Tot slot kan u onder 'Lijsten' onze gevonden specialisten, trefwoorden, organisaties, juridische contexten, statistieken en bronnenlijsten vinden.

Bedankt voor de interesse!